YasinKa Oyunlar
Reklam
Aşamalı | Zeka | Renk | Beceri | Bulmaca | Puanlı | Tavuk | İnek | Kuş | Puan

Sütçü Kuş ve İnek Oyunu

Sütçü Kuş ve İnek

Süt güğümünü taşıyan ineğin karşısına çıkan engelleri aşarak sütü teslim etmesine yardım etmelisiniz. Bulmaca ve platform karışımı oyunda ineğin görevi sütü taşımak, kuşun görevi ise ineğin geçeceği yoldaki eksik taşları renklerine uygun olarak yerleştirmek veya varsa fazla taşları yok etmektir. Kuş, sadece kendi renginde bir blok yerleştirebilir veya yokedebilir. Kuşun rengini değiştirmek için ekranın altındaki tablodan ilgili renge ait bitişik halde bulunan en az 3 bloğu patlatmalısınız. Ayrıca ineği bir kat yukarı veya aşağı taşımak için fareyi kullanabilirsiniz.

aşamalı zeka renk beceri bulmaca puanlı inek tavuk kuş puan platform blok renkli taşıma koşma koşturma hayvan aynı renk renkli blok jake teslimat hızlanma skor renk değiştirme süt koşan inek bitişik blok sütçü süt teslimatı sütçü kuş sütçü inek steak güğüm süt güğümü

aynı renk bitişik blok blok güğüm hayvan hızlanma jake koşan inek koşma koşturma platform renk değiştirme renkli blok renkli skor steak süt güğümü süt süt teslimatı sütçü inek sütçü kuş sütçü taşıma teslimat

Sütçü Kuş ve İnek

.
Games